Arrangemang

Arrangemang 2021


  • I samband med det traditionsenliga Luciafirandet 13 december 2021 så kommer årsmöte 2020 att hållas. Lokalen öppen från kl. 19:00. Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 28 november 2021. Vi vill att alla som inte har giltig licens skickar in er e-postadress till Joel Larsson; s094055@gmail.com. Kallelse till årsmötet finns här.